Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις με tour operators , brokers και επαγγελματίες του κλάδου. Οι εκθέτες θα έχουν την δυνατότητα να κλείσουν συμφωνίες με τις εταιρίες που θα επισκεφθούν το φεστιβάλ. Οι εκθέτες σκαφών θα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες εξοπλισμού που θα βρίσκονται στο φεστιβάλ.